Bydd pob plentyn yn dod yn llythrennog mewn bwyd drwy dyfu, coginio a dysgu am fwyd.

Seeds

'talu fel ry’ch chi’n teimlo'

Bydd plant a theuluoedd yn cael bwyd am brisiau 'talu fel ry’ch chi’n teimlo' ac yn cael eu cefnogi gyda phrofiadau dysgu dilys drwy dyfu a choginio bwyd.

Tyfu, coginio, dysgu

Bydd pob plentyn yn dod yn llythrennog mewn bwyd drwy dyfu, coginio a dysgu am fwyd.

Uchelgeisiol
dysgwyr galluog

Mae gerddi ysgol yn helpu plant a phobl ifanc i ddysgu mewn cyd-destunau dilys
Big Bocs Bwyd food literacy in schools

Moesegol
dinasyddion gwybodus

Mae gwybod o ble mae’ch bwyd yn dod yn pontio’r bwlch rhwng ‘o’r fferm i’r fforc’.